GEA AEROMATIC-FIELDER

www.aeromatic-fielder.com

 

Více než 30 let dodává Aeromatic Fielder zařízení pro míchání, granulaci, sušení, peletizaci a potahování pevných látek ve farmaceutickém průmyslu. Svým výrobním programem pokrývá spektrum od R&D až po velká zařízení pro výrobu šarží v podmínkách cGMP.

Vlhká granulace: při vlhké granulaci je horký vzduch přiváděn za účelem rychlého a šetrného sušení prostřednictvím perforovaného dna do zařízení, a to tak dlouho až je dosaženo požadované zbytkové vlhkosti v produktu.

Výhody:

  • různá provedení pracovního dna
  • krátká doba trvání procesu


Granulátor s postřikem shora (Top Spray Granulator): při tomto způsobu granulace se z malých částic vytvářejí větší částice, tvořící volně tekoucí granulát. Jednotlivé složky granulátu jsou smíchávány a předehřívány vzduchem, který proudí směrem vzhůru. Ke granulaci dochází prostřednictvím rozstřikování tekutiny na fluidovaný prášek. V dalším kroku je granulát sušen horkým vzduchem. Granulátor s horním postřikem může být používán rovněž k potahování a povlakování prostřednictvím tekutin a k instantizování.

Výhody:

  • proces probíhá v jedné nádobě (pracovní dna mají různá provedení)


Aglomerační granulátor (Spray Dryer Granulator): způsob sušení s postřikem shora. Zařízení vyrábí ze suspenzí nebo roztoků volně tekoucí, suchý a bezprašný granulát. Suspenze nebo roztok produktu se vstřikuje do vzestupně proudícího vzduchu. Zde látka schne a shlukuje se (aglomeruje). Zařízení může být v provedení pro šaržovitou nebo kontinuální výrobu. Při kontinuální výrobě je produkt z procesu odváděn tak, aby byla stále zajištěna optimální výška fluidního lože.

Výhody:

  • kompaktní konstrukce
  • jednoduchá přenositelnost parametrů (scale-up) z R&D na výrobní šarže


Přesný granulátor (Precision-Granulator): v centrálně umístěné aglomerační trubici vzniká rychle proudící a otáčející se vzduchový proud. Na dně trubice jsou částice unášeny proudem vzduchu a pohybují se vysokou rychlostí směrem vzhůru. V proudu vzduchu se dostávají do kontaktu s kapkami tekutiny, která je vstřikována ve spodní části trubice. Protože relativní rychlost vzduchu, kapek a částic je vysoká, je i zvlhčování velmi efektivní. Účinek sušení nastupuje okamžitě. Částice jsou z největší části přiváděny z vnějšího zásobníku, ve kterém je rychlost vzduchu velmi nízká. Otěr je malý, vlhkost v zásobníku je rovněž nízká, takže částice, transportované do aglomerační trubice jsou suché a nelepivé.Částice procházejí trubicí opakovaně 10 až 1000krát, takže lze vyrobiti velké aglomeráty.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: