GEA Colette

www.collette.be

 

FirmaCollette, která existuje více než 120 let, dodává systémy pro míchání, sušení (fluidní sušení) a granulování pro různá průmyslová odvětví, zejména pro farmacii. Dodávaná zařízení jsou v rozsahu malých kapacit R&D pro výzkum a vývoj až po velká výrobní zařízení.

Colette dodává zařízení pro výrobu:

  • formou šarží
  • formou kontinuální produkce

Zařízení splňují podmínky cGMP

Typy zařízení:

  • Suché míchání (Dry Mixing)
  • Vlhká granulace (Low Shear, High Shear)
  • Tavná granulace (Melt granulation)
  • Výroba substrátu pro extruzi
  • Výroba effervescentů
  • Vlhká peletizace (Wet Pelletizing)
  • Tavná peletizace (Melt Pelletization)